>

DisclaimerSecond Sale besteedt de uiterste zorg aan de actualiteit en de betrouwbaarheid van de website en van de gegevens daarop. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Second Sale is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte gegevens, noch voor schade door problemen, veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet of door technische storingen.

Second Sale kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. Second Sale aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen. Second Sale aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voortvloeiende uit het niet, niet tijdig of niet volledig ontvangen en verwerken van aan Second Sale verzonden e-mail berichten.

Het zonder toestemming gebruiken van teksten en andere gegevens van de website van Second Sale kan tot gevolg hebben dat u inbreuk maakt op ons (auteurs-)recht.