Sociale betrokkenheid

Second Sale staat midden in de maatschappij, dit doen we door gebruikte goederen in onze winkels aan te bieden waardoor kwalitatieve goederen voor iedereen beschikbaar zijn. Ook werken we samen met diverse sociale partners. Op deze manier bieden we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een kans zichzelf te ontwikkelen tot een volwaardige arbeidskracht. Waar mogelijk bieden we deze doelgroep ook een contract aan binnen een van onze vestigingen, ons sorteercentrum of ons hoofdkantoor.

We werken samen met lokale gemeentes, de geestelijke gezondheidszorg, het UWV en de reclassering. Daarnaast is Second Sale een leerbedrijf voor stagiaires van het middelbaar beroepsonderwijs. We leren studenten te functioneren in een bedrijf en begeleiden hen gedurende hun stagetraject.

Gedurende onze trajecten vinden we het belangrijk dat de deelnemer of vrijwilliger een prettige tijd heeft binnen onze organisatie. We proberen iemand dan ook altijd in zijn kracht te zetten en proberen aan te sluiten op de interesses van deelnemers en vrijwilligers. Binnen Second Sale is (sociale) veiligheid en een prettige werksfeer belangrijk. 

Benieuwd naar hoe onze samenwerkingen er uit zien? Lees hier verder: 

Om allerlei redenen komen mensen in aanraking met hun eigen gemeente voor de aanvraag van een bijstandsuitkering. Soms vraagt een gemeente aan een uitkeringsgerechtigde om vrijwilligerswerk te gaan doen binnen een sociale organisatie. Op deze manier dragen mensen met een uitkering een steentje bij aan de maatschappij. We proberen samen met de gemeente en de uitkeringsgerechtigde te komen tot goede afspraken, hierbij staan de talenten van iemand altijd centraal.

Het UVW-werkbedrijf is een uitkeringsinstantie die uitkeringen verstrekt aan mensen die werkeloos zijn geworden, ziek zijn of te kampen hebben met arbeidsbeperkingen. Op alle locaties van Second Sale bieden we trajecten aan voor mensen die even niet op de arbeidsmarkt kunnen participeren. Ook mensen met een langdurige arbeidsbeperking kunnen wij Second Sale passende werkzaamheden aanbieden.

Sommige mensen hebben te kampen een vorm van psychische klachten. Soms lukt het dan niet meer om te werken binnen een organisatie. Dat kan komen omdat iemand zichzelf niet goed genoeg voelt om te werken, of omdat iemand even niet om kan gaan met de grote druk die een werkgever oplegt. Second Sale kan een veilige en prettige werkomgeving zijn waarbij we rekening houden met hoe iemand zichzelf voelt. We kijken hoe we er samen voor kunnen zorgen dat je een prettige tijd hebt binnen onze organisatie.

Second Sale is een geaccrediteerd werkstrafproject van Reclassering Nederland. We bieden justitiabelen de kans om iets terug te doen voor de maatschappij. Dit doen zij onder toezicht van de reclassering.

Bij Second Sale werken met enige regelmaat gedetineerden vanuit Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), zij werken in de laatste fase van hun detentie bij een sociale werkgever. Op deze manier worden de gedetineerden klaargestoomd voor een terugkeer in de maatschappij.

Second Sale Roosendaal heeft jaarlijks ruimte voor diverse stagiaires, voornamelijk studenten van het middelbaar beroepsonderwijs. Deze studenten volgen vaak een opleiding richting detailhandel. Soms bieden we ook stagetrajecten aan op ons hoofdkantoor, bijvoorbeeld richting marketing en communicatie, social work of managementopleidingen.

Binnen onze organisatie zijn dagelijks diverse medewerkers aan het werk op basis van vrijwilligerswerk. Zij kozen voor Second Sale omdat wij een prettige en respectvolle werksfeer hoog in het vaandel stellen. Bij ons is ieder mens gelijk en proberen we iedereen in zijn kracht te zetten. Ook de Brabantse gezelligheid staat binnen onze organisatie centraal.