>
Privacy verklaring

Second Sale respecteert de privacy van de bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Second Sale committeert zich aan de huidige wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Door middel van deze privacy verklaring wil Second Sale duidelijkheid scheppen in hetgeen wat Second Sale met uw persoonlijke gegevens doet. De onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen, zijn:

U kunt de website van Second Sale bezoeken zonder dat duidelijk wordt wie u bent en zonder ons enige andere persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij persoonlijke informatie van u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op een elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt Second Sale uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Second Sale op deze wijze verzamelt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit nadrukkelijk aangeven op een invulformulier, kunnen een mail ontvangen, telefonisch gecontacteerd worden of op andere wijze informatie ontvangen van Second Sale.

Second Sale zal uw gegevens nooit doorverkopen of verhuren of op andere wijze verstrekken aan derden derhalve indien Second Sale hier wettelijk toe verplicht wordt.

Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern onderzoek en voor verbetering van de website van Second Sale.